Home

Dag allemaal,                                                                                                       

welkom op mijn website. Ik ben Veronique Diliën en ben woonachtig te Maasmechelen.
Ik ben geboren in Hasselt in 1985, nog jong en reeds met stevige ervaring.

Ik ben werkzaam in de sociale economie waarbij ik voornamelijk tewerkstelling tracht te garanderen voor die mensen die niet snel een kans krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. 

Verder ben ik actief als coach met erkenning, integratief psychotherapeut en rouw - en verliescounselor. Hier heb ik héél bewust voor gekozen omdat het helpen en begeleiden van mensen voor mij een passie is. Ik deel mijn passie graag met anderen en ben daarom heel blij dat ik docente ben mogen worden bij Syntra.

Omdat GROEI en COMMUNICATIE voor mij 2 belangrijke onderwerpen zijn heb ik mezelf nog bijgeschoold tot familiaal bemiddelaar en bemiddelaar in burger - en handelszaken. Meer uitleg hierover kan je nog terugvinden op de website onder de titel 'Bemiddeling'. 

Als therapeut wil ik gedrag en emoties normaliseren. Ik wil kijken met een dubbele bril. Niet enkel focussen op gedrag, op signalen maar eveneens zien wat onder dit gedrag schuil gaat.
Ik vertrek vanuit kracht, vanuit wat in hoofd en gevoel uniek is, los van wat de ander van jou verlangt. Want vanuit verwerken en het ontwikkelen van kracht ontstaat herstel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik richt me als coach en/of psychotherapeut voornamelijk op kinderen, jongeren en (jong)volwassenen en heb me gespecialiseerd in rouw - en verliesverwerking. 

Bij elk traject is er thuisbegeleiding mogelijk waardoor iedereen in zijn vertrouwde omgeving kan blijven indien nodig.

Ik hanteer, voor jong en oud, steeds de volgende methodieken:

- creatieve werkvormen zoals kleien, puzzelen, verven, tekenen,... 

- duplo methodiek

- handpoppen

- de Axenroos

- het Imagospel

- de Kernkwadranten

- DISC - methode 

- de Rots en Water methodiek

- principes uit de positieve psychologie, geweldloze communicatie,... 

U mag mij steeds vrijblijvend contacteren met al je vragen. We kijken dan samen voor een passend antwoord of een op maat geschreven traject.

Wanneer u als professional vragen heeft omtrent het delen van enkele ruimtes in de praktijk kan u mij eveneens via mail of telefoon bereiken!

Ik heb een mooi gedicht gevonden om mijn visie en praktijk te beschrijven:

Ik hou alle deuren voor je open,
je mag binnen lopen
en weer verdwijnen,
je mag gaan en komen, twijfelen en dromen
je mag er zijn zoals je bent
.